Проект на Европейската комисия

Чрез  инициативата WiFi4EU, Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на  оживени обществени места навсякъде в Европа.

Как се кандидатства за WIFI4EU?

Бюджетът на WiFi4EU е 120 млн. евро за периода 2017 — 2019 г. , които ще бъдат отпуснати за инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване. Схемата ще бъде реализирана чрез опростени и небюрократични процедури, като онлайн заявления, плащания с ваучери и облекчени изисквания за мониторинг.

Кой ще има полза от това?

Всички европейци. Финансирането ще се извършва по балансиран от географска гледна точка начин, така че от високоскоростната връзка да могат да се възползват жителите и посетителите на хиляди местни общности в целия Европейски съюз, като до 2020 г. броят на тези общности ще достигне поне 6000 до 8000

Местни публични органи

WiFi4EU ще бъде достъпна за органи от публичния сектор — по принцип местни общини, библиотеки, здравни центрове и др. Чрез нея ще бъдат финансирани разходите за оборудване и инсталиране (точки за интернет достъп), а бенефициерът ще плаща за свързването (абонамент за интернет) и поддържането на оборудването в добро състояние за период от поне 3 години.

Местните органи ще бъдат насърчавани да разработват и популяризират свои собствени цифрови услуги в области като електронно управление, електронно здравеопазване, електронен туризъм и др. чрез специално приложение.

Подготовка на проектната документация

Подборът на проектите ще става по реда на тяхното постъпване. Организаторите на проекти, кандидатстващи по схемата, трябва да предлагат да се оборудват места, в които не съществува публично или частно предлагане на точки за безплатен достъп до Wi-Fi с подобни характеристики.

Подбор на обществено значимо място

Ние от RTS BG ще Ви консултираме за успешен избор на място във вашата община, отговарящо на изискванията за реализацията по проекта WiFi4EU

N

Нашият експертен екип ще Ви съдейства с изготвянето на документацията по проекта

N

Прецизно ще планираме Wi-Fi покритието и необходимата свързаност за него

N

Ние знаем какво и колко точно Ви е необходимо  за постигане на успеха

Ние доставяме качество

Повече от 20 години РТС БГ работи успешно по проекти свързани с Телекомуникационните Технологии за над 300 български и чужди компании. Доверете ни се!

Свържете се с нас!

Телефон: (02) 971 – 20 – 20
Email: rts@rts-bg.com
Адрес: 1574 София, бл. 44 – А,    кв. Христо Смирненски