Изграждане

 

За да можем да отговорим на високите клиентски изисквания и предизвикателствата на съвременните технологии, ние се доверяваме на нашия висококвалифициран персонал. Всички техници, комуникационни и мрежови инженери са ангажирани с изпълнението на планираните дейности, постигане на желаните резултати и спазване на сроковете.

Изграждане и инсталации

Всички дейности (хардуер, софтуер и системно решение) се извършват от нашите сертифицирани техници. Работата се ръководи от ръководител проекти, който координира всяка фаза на дадена инсталация и който действа като контакт с нашите клиенти. За мрежови внедрявания, той ще адаптира графика и темпото на инсталиране на мрежата, съобразено с вашия бизнес, позволяващо ви да поддържате операциите си ден за ден и да посрещате клиентите и гостите си, както обикновено.

Естествено, това нашите клиенти да са доволни е много важно за нас. Ето защо ние обучаваме служителите си и им предоставяме всичко необходимо за натрупване на знания и опит.

Ние редовно провеждаме проучвания за удовлетвореността на клиентите след завършване на инсталациите, за да можем допълнително да гарантираме, че процесът работи нормално.

След като инсталирането и конфигурирането са завършени и всичко работи правилно, нашите екипи могат да  поемат и обработват всички проблеми, които биха могли да възникнат в течение на времето. Ние ще бъдем на разположение за експертни съвети през цялото време на договора ни.

SLA/ Нива за Поддръжка

За RTS BG безпроблемната работа на клиентското оборудване и системи е от ключово значение. Целта ни е да предоставим на нашите клиенти дългосрочно спокойствие. Затова предлагаме няколко различни споразумения за услуги. Те включват редовни проверки на място от нашите техници, Профилактика, Софтуерни ъпдейти и т.н. След успешно инсталиране на мрежата, ние ще осигурим плавен преход в експлоатация. Network Operations Center (NOC) ще следи за спaзване на договорените нива на обслужване. Ние можем да поемем изцяло управлението на IT средата, ако е необходимо.

Гореща Линия

Нашата гореща линия е отворена в работно време и предлага поддръжка на всички хардуер и софтуер системи, доставени от RTS BG. Операторите са  обучени да осигурят подкрепа за всички изградени от нас системни и решения, като Wi-Fi система за управление.

Всички съобщения за грешки  влизат в системата ни за поддръжка. Това ни дава възможност за бърз преглед на цялата верига от събития и ни помага да се идентифицират периодични проблеми.
При предоставяне на поддръжка за системни решения, нашите служители  могат да се свържат към системите на клиенти ни от разстояние, което им позволява да отстраняват грешки директно от вътрешността на системата. В много сложни случаи, имаме техници готови за посещения на място.

Ние доставяме качество

Повече от 20 години РТС БГ работи успешно по проекти свързани с Телекомуникационните Технологии за над 300 български и чужди компании.

Свържете се с нас!

Телефон: (02) 971 – 20 – 20
Email: rts@rts-bg.com
Адрес: 1574 София, бл. 44 – А,    кв. Христо Смирненски