Управление

 

Wi-Fi Маркетинг

Изберете сами съдържанието, което вашите клиенти виждат при свързване с интернет. Комуникирайте промоции, събития или интерактивни кампании и ги накарайте да се върнат отново!

Статистики

Не пропускайте ползите от статистиките. Информацията е пари и Smart Wi-Fi го доказва.

Email маркетинг

Най-краткият път до клиентите ви минава през техния email! А това, че всеки проверява пощата си постоянно, е очевидно – само погледнете фоайето на хотела си или масите на вашето заведение!

Ние доставяме качество

Повече от 20 години РТС БГ работи успешно по проекти свързани с Телекомуникационните Технологии за над 300 български и чужди компании.

Свържете се с нас!

Телефон: (02) 971 – 20 – 20
Email: rts@rts-bg.com
Адрес: 1574 София, бл. 44 – А,    кв. Христо Смирненски