Обявена е новата дата за откриване на четвъртото и последно повикване на инициативата WiFi4EU. Събитието ще стартира на 3 юни 2020 г. в 13:00 часа и ще бъде отворено до 17:00 ч. часа на 4 юни 2020 г. С бюджет в размер на 14,2 милиона евро, Комисията ще разпредели 947 ваучера на общини в Европа, позволявайки географски корекции.

Ваучерът ще позволи на спечелилите общини да създадат безплатни Wi-Fi мрежи в обществени пространства. С общност от около 30 000 регистрирани европейски общини, WiFi4EU разкри силно търсене за разширяване на предлагането на Wi-Fi услуги за гражданите, за да насърчи местната икономика на електронната търговия, да подпомогне туризма и да увеличи наличността на местните публични услуги на гражданите.

Поради високия интерес и за да се гарантира разпределянето на всички налични ваучери, за този етап няма да има максимален брой ваучери за участваща страна.

Планирана по-рано за март 2020 г., инициативата беше отложена, за да отговори на бързо променящите се нужди на общините по време на кризата с COVID-19. В тези предизвикателни времена WiFi4EU допринася за изграждането на устойчива свързаност чрез подкрепа при инсталирането на безплатни Wi-Fi точки за достъп в обществени пространства, включително болници (18% от инсталациите) и училища (37,5%). Настоящата спешна ситуация засили нуждата от  лесен достъп до високоскоростни, надеждни и сигурни интернет връзки за всички: фирми, обществени услуги и граждани.

За да могат да кандидатстват за ваучер от 15 000 евро, общините трябва да бъдат регистрирани в портала WIFi4EU. Научете повече за това как работи инициативата WiFi4EU, като се запознаете с ръководството с инструкции, както и често задавани въпроси .